"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Περί Θεσπρωτίας


Ηπειρωτικά Χρονικά τ. 30 σελ. 301

Δεν υπάρχουν σχόλια: