"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

Η Παναγία της Σίδερης


Η ομίχλη φωτίζει ιδανικά το βράχο
που πάνω του στέκουν η φρυκτωρία
και η Παναγία της Σίδερης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: