"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Δ. Ευαγγελίδης


Από το 1930 που επισκέφτηκε το ναό ο Δημήτρης Ευαγγελίδης
τίποτε δεν έχει γίνει για τη σωτηρία του!

(Η φωτογραφία και η κάτοψη είναι από το δημοσίευμα του Δ. Ευαγγελίδη
στο περιοδικό Ηπειρωτικά Χρονικά 1931 τ. 3 σελ. 274 και ένθετο.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: