"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 14 Απριλίου 2009