"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

η πύλη

Στο μοναστήρι υπάρχει μια απλή και λιτή
αυλόθυρα σκεπασμένη με πλάκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: