"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

η πύλη

Στο μοναστήρι υπάρχει μια απλή και λιτή
αυλόθυρα σκεπασμένη με πλάκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: