"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Μεταμόρφωση Σωτήρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: