"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Paeonia peregrina
Όλος ο κύκλος του άνθους της Παιώνιας
την οποία στην Κεραμίτσα αποκαλούν
Μπ(λ)αμπουτζιούρι.

(Η δεύτερη φωτογραφία είναι του Θωμά του Σιναϊτου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: