"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Λιβελούλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: