"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: