"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009





Δεν υπάρχουν σχόλια: