"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

Η παπαδιά μας είχε δείξει το δρόμο για το μύλο του Σίνου.
Κάπου εκεί θα πρέπει να βρισκόταν και το κάστρο.
Αρχίσαμε να ανεβαίνουμε κι ο Σταύρος μουρμούριζε κάτι
για τις αλβανικές φυλακές...

Δεν υπάρχουν σχόλια: