"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: