"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Φάρος

Πάνω από την απόκρημνη ακτή του Μαύρου Όρους
έχει χτιστεί ο μεγάλος πέτρινος φάρος.
"...Περί τα 200 μ. εσωτερικώς του βορειοτέρου ορίου της
και επί λευκού πύργου υπεράνω της κατοικίας των φυλάκων
εις ύψος 87 μ. υπέρ την επιφάνειαν της θαλάσσης
έχει τοποθετηθεί φάρος φωτοβολίας 23 μιλίων
ο οποίος ανά 30 δευτερόλεπτα παρουσιάζει απλήν
λευκήν αναλαμπήν, διαρκείας 6 δευτερολέπτων..."

Πλοηγός των Ελληνικών ακτών Εν Αθήναις 1945 τ.Α΄σ.73.

Δεν υπάρχουν σχόλια: