"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Saga tettigoniidae

Δεν υπάρχουν σχόλια: