"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Saga tettigoniidae

Δεν υπάρχουν σχόλια: