"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009Από το βιβλίο του Γιώργου Σμύρη:
Το δίκτυο των οχυρώσεων στο πασαλίκι των Ιωαννίνων
Εκδόσεις ΙΜΙΑΧ Ιωάννινα 2004 σ. 267-8

Δεν υπάρχουν σχόλια: