"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Σουλιωτών γενεαλογίες

Στην τεράστια βιβλιογραφία του Σουλίου
προστέθηκε το βιβλίο του Κερκυραίου (με Σουλιώτικη καταγωγή )
Κ.Δ. Καραμούτσου, Σουλιωτών γενεαλογίες.
Ερευνώντας στα αρχεία ο συγγραφέας
μας παρουσιάζει ένα πλήθος από στοιχεία
για τις οικογένειες του Σουλίου
από το 1750 και μετά (κυρίως μετά την εγκατάστασή τους
στα επτάνησα.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: