"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

πύργος

Ο ισχυρός ημικυκλικός πύργος που προστάτευε
τη Ν.Α. πλευρά του κάστρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: