"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009


Δεν υπάρχουν σχόλια: