"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009

Η χερσόνησος του Φτελιά

Ο μικρός λόφος της χερσονήσου είναι σπαρμένος
από αρχαία σημάδια.
Σίγουρα μια ανασκαφή θα έφερνε στο φως
σημαντικά ευρήματα.
Η θέση είναι εξαιρετική και σίγουρα δεν την αγνόησαν οι αρχαίοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: