"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Όποτε ψηλαφίσω τ' όνομά σου
ανοίγουν οι κρουνοί των στεναγμών
και μ' αποπαίρνουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: