"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΟΜΜΑ = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθρογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.
Εμμανουήλ Ροΐδης

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλή η παραβολή!
Για όσους δεν κατάλαβαν όπου ΚΟΜΜΑ = Νομαρχία και όπου αρχηγός ή πρωθυπουργός = νομάρχης

Αν ζούσε σήμερα ο Ροΐδης, άραγε τι θα έγραφε για τους κηφήνες του δημοσίου;

Αιμιλία Ροδόσταμο είπε...

ίνα ζώσι χωρίς νά σκάπτωσι.
πολύ σοφό!