"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Με την αλλαγή του άσπρου σε μαύρο η φωτογραφία
αποκαταστάθηκε.
Κάτι όμως δεν πήγαινε καλά.
Το σαράι δεν μπορούσε να ήταν έτσι σε σχέση με το τοπίο...
Εδώ παιδεύτηκα λίγο,
αλλά η λύση τελικά ήταν απλή:
Η φωτογραφία τυπώθηκε σαν καθρέφτης.
Έτσι την αντέστρεψα ξανά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: