"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: