"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009Δεν υπάρχουν σχόλια: