"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

η άλλη όχθη

Στην άλλη όχθη οι ιτιές έχουν δημιουργήσει
ένα αδιαπέραστο τείχος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: