"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009
Δεν υπάρχουν σχόλια: