"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009
Δεν υπάρχουν σχόλια: