"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: