"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Coprinus picaceus

Δεν υπάρχουν σχόλια: