"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Coprinus picaceus

Δεν υπάρχουν σχόλια: