"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: