"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: