"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: