"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Το ίδιο αρχιτεκτονικό μοτίβο (χωρίς τα διπλά επίκρανα
και τον διακοσμημένο κεντρικό θολίτη
και με τη στέψη να ακολουθεί το τόξο)
επαναλαμβάνεται και σ΄αυτό το σπίτι
κοντά στο γήπεδο,
μόνο που εδώ η εξώθυρα
είναι εντοιχισμένη στον κορμό του σπιτιού.
(Φυσικά οι διαφορές δεν σταματούν δυστυχώς μόνο
στα αρχιτεκτονικά στοιχεία...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: