"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Geastrum fimbriatum

Δεν υπάρχουν σχόλια: