"τον μαύρον δαίμονα λίγο τον μέλει αν γιάνει ή αν δεν γιάνει... "

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!


Μια "άγνωστη" μεριά του Θεσπρωτικού χώρου:
Η Κώτσικα και στο βάθος το Πλαίσιο.
Δεξιά το Μπογαζιώτικο ποτάμι,
ο τελευταίος πριν τις εκβολές
παραπόταμος του Καλαμά.