"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!


Μια "άγνωστη" μεριά του Θεσπρωτικού χώρου:
Η Κώτσικα και στο βάθος το Πλαίσιο.
Δεξιά το Μπογαζιώτικο ποτάμι,
ο τελευταίος πριν τις εκβολές
παραπόταμος του Καλαμά.