"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: