"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: