"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Μπογαζιώτικο

Δεν υπάρχουν σχόλια: