"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Μπογαζιώτικο

Δεν υπάρχουν σχόλια: