"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010


"Δε σταματά ο θάνατος δε σταματά ο έρωτας..."

Ε.Πανταζής, Βέλος στο χώμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: