"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: