"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: