"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Το τζάκι του σπιτιού.
Στον τοίχο έχουν αφήσει τα ονοματεπώνυμα
και τους τόπους καταγωγής
γενεές ...φαντάρων
που βρήκαν εκεί καταφύγιο στις ενέδρες και τα περίπολα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: