"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: