"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Ο βασιλιάς ζητούσε τη συνεργασία του Ζενεβίση
στον πόλεμο εναντίον των Οθωμανών
και την εγκατάσταση στο κάστρο του Στροβιλιού
αραγωνικής φρουράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: