"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010Στη φωτογραφία διακρίνεται η πιο ομαλή πλευρά
του κωνικού λόφου προς τη θάλασσα
στα Ν.Α. όπου υπήρχε και η πύλη.
Φαίνεται ότι σ' εκείνο το σημείο
υπήρχε ένας μικρός μώλος
για την επικοινωνία του κάστρου με τη θάλασσα.
Πλοία μπορούσαν να ελιμενιστούν στην Ανατολική
παραλία του Στροβιλιού.
Φυσικά η πρόσβαση προς την ξηρά
γίνονταν από το "λαιμό" της χερσονήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: