"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Χάρτης

Η περιοχή από το Google Earth.
Μπογάνος λέγεται το έρημο χωριό
(πληροφορία από Κεραμίτσα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: