"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: