"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 2 Μαΐου 2010


Συνεχίσαμε λυπημένοι να βαδίζουμε πάνω σε όσα τμήματα
του παλιού καλντεριμιού είχαν γλυτώσει από την καταστροφή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: