"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Στην κορυφή της Βελούνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: