"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010
Δεν υπάρχουν σχόλια: