"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Η θέση των σπιτιών στην κοιλάδα του Καλπακιώτικου
δίπλα στη Γκούμανη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: