"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Η θέση των σπιτιών στην κοιλάδα του Καλπακιώτικου
δίπλα στη Γκούμανη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: