"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: